„Югозападни Еко Инсталации” ООД

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД е междуобщинско дружество, създадено за да допринесе за подобряване на околната среда чрез ефективно управление на отпадъците и по-ефективно оползотворяване на полезния ресурс от тях с помощта на модерни методи за обработка. Очакванията ни е са за постигане на екологични и икономически цели.