Община Сандански

Община Сандански се намира в южната част на област Благоевград и с площта си от 998,416 km2 заема 1-во място сред 14-те общини на областта и 15,48% от територията на областта. С тази си площ общината попада в първите 10 най-големи общини в България – на 9-о място. Общината се намира в Санданско-Петричката котловина, в подножието на Пирин и отстои на почти еднакво разстояние от София и Солун, което го прави важен център по международния главен път Е 79. Общата територия на землището на град Сандански е 26,867 км². Територията на община Сандански е 998,4 км² покриваща части от планините Пирин, Славянка, Огражден Малешевска и Санданско-Петричкото поле. По големина тя е най-голямата община в Благоевградска област и на девето място по големина в Република България.

Община Кресна

Община Кресна се намира в Югозападна България и е една от съставните общини на Област Благоевград. Общината има седем населени места, от които един град (гр. Кресна) и шест села: Влахи, Горна Брезница, Долна Градешница, Сливница, Стара Кресна и Ощава. Общото население е 6062 жители. Община Кресна (344 кв. км) се намира в Югозападна България и заема важно транспортно-географско положение. Оттук минава най-краткият път от столицата за съседна Гърция – първокласното международно шосе Е-79 и жп линията София-Кулата-Атина. Град Кресна (3879 ж.) е главен административен център на общината и отстои на 144 км южно от София.

Община Струмяни

Община Струмяни се намира в западната част на област Благоевград и с площта си от 355,19 km2 заема 9-то място сред 14-те общини на областта. От голямо значение за развитието на общината оказващо положително въздействие е географското и положение. Тя попада в тилната зона на граничния район с Гърция, на 30 км. на юг е ГКПП-Кулата. На запад граничи с Република Македония. От гр.Берово (Македония) до държавната ни граница е построен път и необходимите сгради и съоръженияза ГКПП. Предстои от наша страна да се разшири пътя от с.Струмяни до с.Клепало и да се построи отсечката от Клепало до границата и необходимите сгради и съоръжения за ГКПП, което ще бъде предпоставка за развитието на общината като търговски, икономически и транспортен център. Международния път Струмяни – Берово е във фаза работен проект, има подписана междуправителствена спогодба.

Кампании

Кампания за разделно събиране на отпадъци– „Събирай разделно”. Да се покаже как ежедневните ни навици се отразяват на околната среда и да се възпита ангажираност в населението към отговорно отношение спрямо отпадъците. Гражданите могат да събират отпадъци от: Хартия, Пластмаса, Стъкло, Метал. Те трябва да бъдат сортирани по вид материал.