КОМПОСТЪТ НА „ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ“ ООД – ПОЛЕЗЕН И ЕКОЛОГИЧЕН, ОТГОВАРЯЩ НА НАЙ-ВИСОКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО

Компостирането е най-полезният и екологичен начин за набавяне на полезни торове за градината и същевременно ефикасен метод за справяне с битовите биоразградими отпадъци. Биоотпадъците се

Прочетете повече »

ОГРОМЕН ИНТЕРЕС КЪМ РАЗДЕЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ НА III- то ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР.САНДАНСКИ

Една от основните задачи на предприятието за разделно събиране на отпадъци е постигането на целите за оползотворяване на битовите отпадъци, а втората е да научи

Прочетете повече »

„Югозападни еко инсталации“ ООД с еко кампания сред учениците в Сандански, Кресна и Струмяни

Инсталацията за сепариране и компостиране на разделно събрани отпадъци – „Югозападни еко инсталации“ ООД организира кампания за ползите от разделното събиране и как подрастващите да

Прочетете повече »

Стъкло

Продажба на предварително третиран ПЕТ бутилки разделени по цветове и поликарбон.Контакти

Прочетете повече »
Няма повече публикации !