You are currently viewing КОМПОСТЪТ НА „ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ“ ООД – ПОЛЕЗЕН И ЕКОЛОГИЧЕН, ОТГОВАРЯЩ НА НАЙ-ВИСОКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО

КОМПОСТЪТ НА „ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ“ ООД – ПОЛЕЗЕН И ЕКОЛОГИЧЕН, ОТГОВАРЯЩ НА НАЙ-ВИСОКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО

Компостирането е най-полезният и екологичен начин за набавяне на полезни торове за градината и същевременно ефикасен метод за справяне с битовите биоразградими отпадъци. Биоотпадъците се третират чрез компостиране по начин, който осигурява висока степен на защита на околната страна. Компостирането е продължителен процес – растителните и градински отпадъци се нуждаят от поне една година, за да се разградят, но след това разполагате с особено ценен тор и то безплатно!

Чрез компостирането се оползотворяват различни органични отпадъци, както и растителни остатъци от градините и парковете, които в противен случай трябва да се изхвърлят. По този начин не само се пестят ресурси, но се осигурява полезен тор за растенията, както и за стайните цветя.

Предимствата са:

– обогатява и подобрява почвената структура;

– ограничава се използването на други торове, т. е. така се пестят средства;

– отглежда се екологично чиста продукция.

Междуобщинското дружество на общините партньори Сандански, Кресна и Струмяни в РСУО, „Югозападни Еко Инсталации“ ООД произвежда и разполага с компост напълно отговарящ на изискванията съгласно законовите и подзаконовите нормативни документи.

Вашият коментар