You are currently viewing ОГРОМЕН ИНТЕРЕС КЪМ РАЗДЕЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ НА III- то ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР.САНДАНСКИ

ОГРОМЕН ИНТЕРЕС КЪМ РАЗДЕЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ НА III- то ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР.САНДАНСКИ

Една от основните задачи на предприятието за разделно събиране на отпадъци е постигането на целите за оползотворяване на битовите отпадъци, а втората е да научи младото поколение защо се поставят кошчета за разделно събиране и каква е тяхната необходимост. Интересът към това сред възпитаниците на III – то основно училище, град Сандански, е изключително голям и поради тази причина проведохме обучение на тема: „Разделно събиране на отпадъци“.

Изненадахме се много приятно от интереса и познанията на учениците от 4-ти и 5-ти клас, които се надпреварваха да отговарят на зададените въпроси относно как, защо и къде е правилно да изхвърляме своите отпадъци!

Благодарим на всички ученици за тяхното участие и емоциите, с които ни връхлетяха, а също така и на техните ръководители!

Като за награда участниците получиха сертификати, рекламни материали и информационни брошури за разделно събиране.

Събирайте разделно, защото заедно можем да постигнем повече!

Вашият коментар