На основания чл. 78, ал. 10 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),  предприятието разполага със следните регистрационни документи:

Регистрационен документ – 01-RD-557-1

Регистрационен документ – 01-RD-562-0