Стъкло

Продажба на предварително третиран ПЕТ бутилки разделени по цветове и поликарбон.Контакти

Пластмаса и каучук

Продажба на предварително третирани полиетилен, пластмаса и каучук. Контакти

Цветни метали

Продажба на предварително третирани цветни метали Контакти

Черни метали

Продажба на предварително третирани черни метали Контакти

Хартия и картон

Продажба на предварително третирани отпадъци от хартия и картон Контакти